«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                          # #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


Студенттік өзін-өзі басқару

артқа

Қазіргіқазақстандыққоғамның даму қажеттіліктерікәсіптікбілім берумекемеалдынажоғарыбіліктімамандардыдаярлау, ынталы, тапқыр, қоршағантабиғат пенәлеуметтікортаныңпозитивтіөзгеруінедайын, әртүрлідеңгейдежәнеәртүрлісалалардабасқаруғақабілеттіталаптарын қоюда.

Осы мәселені шешуге студенттік өзін-өзі басқаруоргандарыныңқызметіедәуір үлесін қосады.

 Колледжде демократиялық негізде студенттік өзін-өзі басқару жүйесі құрылып, қызмет етеді.

Студкеңестің қызметіколледжтыныс-тіршілігінің барлық салаларында белсенді жүзеге асырылады: оқу процесінде, мәдени-бұқаралық қызметі, спорт, салауатты өмір салтын насихаттау, құқық қорғау, және т. б. Тәрбие және оқудан тыс жұмыстарын ақпараттық қолдау көрсетуді Баспасөз-орталығы қамтамасыз етеді (студенттік газеті және т. б.).

Студенттік кеңестің мүшелерінің тікелей қатысуымен және олардың жетекшілігімен жоспарланған барлық іс-шаралардайындалады және өткізіледі, оның көбі дәстүрге айналды.

Балалар Кеңестің жұмысына қатысады, колледж әкімшілігімен және оқытушыларменбірлесіпстуденттік өмірмәселелерін шешеді.

Студенттік актив өкілдері қалалық студкеңестіңмүшелеріболып табылады жәнежастар саясаты бойынша қалалық комитетіменбелсенді ынтымақтасады,қалалық мақсатты бағдарламасының барлық іс-шараларына қатысады.