«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                          # #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


Нормативтік құқықтық акт

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы. Жүктеу

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидалары. Жүктеу

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі
қағидалары. Жүктеу

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандары. Жүктеу

Бiлiм туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың түрлерi мен нысандарын (сипаттамасы) және оларды беру ережесi. Жүктеу

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша
ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары. Жүктеу

Кәсіптік, орта оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі. Жүктеу

Кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың нысаны. Жүктеу

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту. Жүктеу