«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                          # #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


2022-2023 оқу жылына колледж жұмысының жылдық жоспары

Колледждің миссиясы: «Елдің индустриялық-инновациялық дамуына бағытталған білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында табысты маман қалыптастыру «
Пайымдауы: қоғамның қажеттіліктеріне және әлеуметтік әріптестердің талаптарына сәйкес сапалы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуға кепілдік беретін Қазақстанның жетекші инновациялық білім беру мекемесі болу.
Стратегиялық мақсаты: сапалы білім алу және жастарды табысты әлеуметтендіру үшін жағдай жасау және экономиканың жоғары білікті кадрларға деген қажеттілігін қанағаттандыру.
Міндеттері:
1.Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының талаптарын ескере отырып, білім беру процесін оқу — әдістемелік және IT-қамтамасыз етуді жаңарту.
2.Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі бойынша жұмысты күшейту.
3.Кәсіптік стандарттар талаптары мәнмәтінінде өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибенің ұйымдастырылуы мен мазмұнын дамыту.
4.Әлеуметтік серіктестік нысандарын жаңарту.
5.Кәсіптік бағдар беру жүйесінің сапасын арттыру және түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу.
6.Студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту және қазіргі қоғамның әлеуметтікэкономикалық жағдайларына бейімделу бойынша тәрбие жұмысын жетілдіру.
7.Табысты маманды қалыптастыру үшін колледждің тәрбие ортасын оңтайландыру.

Толығырақ