«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                          # #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


«Есеп және аудит», «Экономика», «Маркетинг», «Қаржы», «Статистика » мамандықтар бойынша ақпарат

Мамандық атауы: 0518000 — «Есеп және аудит» (салалар бойынша).
Біліктілік: 0518033 «экономист – бухгалтер, 0518023 «бухгалтер-ревизор» (аудитор).
Оқу түрі:
— күндізгі
— сырттай.
Оқу мерзімі:
— Негізгі жалпы білім 2 жыл 10 ай
— Орта жалпы білім 1 жыл 10 ай.
— Сырттай оқу түрінде:
— Орта жалпы білім 1 жыл 10 ай
Оқыту тілдері – мемлекеттік, орыс.
Кәсіби қызмет саласы
Аталған кәсіп студенттері ұйымдарда қаржылық, шаруашылық және басқару қызметін жүргізе білу керек:
— шаруашылық операцияларды тіркеу;
— қаржылық есеп беруді құрастыру;
— қаржылық есеп берушілік талдауы және аудиті.
Құзырлығы :
Таныс болу керек:
— қазіргі экономикадағы процестер мен өзгерістер туралы;
— танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігі туралы, осы әдістерді меңгеру және есептердің шешімін табу үшін қолдану;
-өндіріс территориясының бөлінуі және Республикалардың территориялы ұйымдар шаруашылығы сипаттамасы туралы;
-ұйымдарда қаржылық, банктік, сақтандыру және инвестициялық технологиялар саласында материалдық өндірістің негізгі саласындағы технологиялық процестер туралы
білу:
-ҚР Конституциясының негізін, азаматтық кодексін және ҚР т.б. заң актілерін;
— қаржылық есеп беруден Халықаралық стандарт ережесін;
— іскер әдеп нормасын;
— мемлекеттік экономика реттеу негіздерін;
— қазіргі ақпараттық технологиялар негіздерін;
— бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, аудит және экономикалық талдау, қаржылық менеджментті, сонымен қатар персоналды басқаруды;
жасай білу:
— қаржы есепберушілік халықаралық стандарты ережесі мен заңды сақтауға құрылған тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есепті ұйымдастырудың рационалды жүйесін өндіруді;
— активтердің бары мен қозғалысы, ұйымдардың міндеттемелері мен капиталы және олардың шаруашылық- қаржылық қызметтерінің қорытындысын анықтау бойынша жұмыстар атқаруды;
— принциптерді қолдану және шаруашылық операциялар аудитінің ережелерін практикалық қолдану;
— ұйымдардың экономикалық қызметтерінің практикалық сұрақтарын кәсіби шешу;
— құрылтай құжаттары мен коммерциялық келісім шарттарын құрастыру, іскер кездесу мен дебаттарды жүргізуді;
— басқару шешімдерін қабылдау мақсатында есептік және есепберушілік ақпараттарды аналитикалық өңдеу және объектілердің тиімді қызмет бағасын алу үшін дағды болу: зерттеу жұмыстарын жүргізу, абстрактілі логикалық ойлау , индукция мен дедукция және сыни талдау әдістерін қолдану; проблеманы анықтау және жою, проблеманы шешуде дағдыны қолдану; жұмысты жоспарлау және мерзімін сақтау. қойылған сұрақтарға құзырлы болу:
— мемлекеттік заң әрекетіндегі және ондағы енгізілген өзгерістерімен;
— елдердің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын;
— кәсіби этикасы;
— салалар экономикасының бухгалтерлік есеп ерекшелігі.
Кәсіби практика 0518000 — «Есеп и аудит» мамандығы бойынша таныстыру, оқу, өндірістік ( біліктілік) практика түрлерін тізеді.
Кәсіби практика жүргізу және әлеуметтік серіктестік жөнінде ұйымдармен келісім шарттар жасалынған.. Заключены следующие договоры: ММ « Қостанай қ. Бойынша салық басқармасы», «ПТФ Кооператоры» ЖШС, ««EurAsianHolding» ЖШС, «ОфисСервисПлюс» ЖШС, «Норд Трейдинг» ЖШС, «Оптовая и розничная торговля» ЖШС,«Микрокредитная организация Деньги населению» ЖШС , «EurAsianHolding» ЖШС, «Аудиторская компания «Есепаудит», «Таун Жер», қоғамдық бірлестіктер «Юные лидеры Костаная»,«Костанайский энергоцентр», ООО «Региональная палата», және практика базасымен студенттер арасында жеке келісім шарт жасалады.

Мамандық атауы: 0519000 «Экономика» (салалар бойынша).
Біліктілігі: 0519023 – экономист
Оқу түрі
— күндізгі
— сырттай.
Оқу мерзімі:
— негізгі жалпы білім 2 жыл 10 ай
— жалпы орта білім 1 жыл 10 ай.
Сырттай оқу формасында:
— жалпы орта білім 1 жыл 10 ай
Оқыту тілдері – мемлекеттік, орыс.
Кәсіби қызмет саласы:
— ұйымның міндеттемелері және мүлік есебі,
— шаруашылық операцияларды жүргізу және ресімдеу,
— бухгалтерлік ақпаратты өңдеу,
— бюджеттік және бюджеттен тыс қорлармен есеп жүргізу,
— бухгалтерлік есепберушілік, салық есебі, салық жоспарын қалыптастыру .
Құзырлығы:
Түлектер таныс болу керек:
қазіргі бизнес саласындағы тенденцияның дамуы, негізгі құбылыстың түрін және экономиканы басқару мен өндіріс саласындағы туындаған проблеманы, сонымен қатар,кәсіпорындарды басқару үшін шет ел тәжірибесінен, жалпы экономиканы терең түсіне білу туралы.
білу: экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін, кәсіпорынды орналастыруды реттеу негіздерін, өндіріс процесіндегі экологиялық және санитарлық бақылауды, сапа бақылау негіздерін, еңбек туралы заңды, әлеуметтік реттеуді, антимонопольдік бақылауды, бағаның құрылуын; ақпаратты уақытында жинау, сақтау және өңдеу тәсілдерін, қазіргі ақпараттық технология негіздерін тың әдістерге қолдау көрсетуді, бухгалтерлік есеп негіздерін, аудит пен экономикалық талдауды, стратегиялық және тактикалық басқаруды,шаруашылық құқықты, , қаржылық менеджментті, сонымен қатар персоналды басқару мен халықаралық экономикалық қатынастарды.
жасай білу: кәсіпорындардың экономикалық қызметін және басқару ұйымдарының практикалық сұрақтарын кәсіби шешуді, шаруашылық субъектілердің өте тиімді нұсқасын таңдауды, қызметкерлерді ынталандыруды, кәсіпорын қызметін бақылауды; қызметкерлерді тиімді жұмыс тобына біріктіруді, жаңашылдық қызметті белсендендіру, жағдайға қонымды психологиялық микроклимат жасауды. Өзге кәсіпорын қызметі жағдайында басқару шешімдерін қабылдау үшін , сонымен қатар ,экономика, талдау және кәсіпорынды басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін дағды болуды.
құзырлы болу: : шаруашылық субъектілердің қызметтерін құқықтық қызмет ету; өнімнің стандартизация мен сертификациясын, республикалық және халықаралық нормасын қолдану және сақтау; елімізді мемлекеттік реттеу; экономикалық талдауды жүргізу; стратегияны жасауда және кәсіпорын қызметінің өндірістік – шаруашылық тактикасын дайындауда.
Өндірістік практика: мамандық бойынша кәсіби практиканы өткізудің мақсаты оқушылардың теориялық алған білімін тереңдету және жүйелеу болып табылады, таңдаған мамандық бойынша қажетті практикалық дағды мен біліктілікті қалыптастыру, сонымен қатар оларды таңдаған еңбек қызметіне баулу. Жекеменшіліктілік пен ведомстволық тәуелділікке байланысты емес кәсіби практиканы ұйымдастыру және жүргізу білікті еңбек мамандарын сапалы даярлауды қамтамасыз ету үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының міндетті талабы болып табылады. .
Кәсіби практика студенттің мамандығына сәйкес ұйымдарда, кәсіпорындарында, мекемелерінде өткізіледі. Студенттің кәсіби практикасына бір ай қалғанда практиканы өту келісім шарты жасалады..
Кәсіби және диплом алдындағы практика объектісі ұйымдар мен жеке меншік формасына байланысты емес жеке кәсіптік қызметпен айналысатын және шаруашылық субъектілер болып табылатын жеке кәсіпкерлер болуы мүмкін.
Оларға шағын, орта және ірі бизнес субъектілерінің формалары: АҚ, ЖШС, ЖК, фирмалар, бірлестіктер және компаниялар.

Мамандықтың атауы: 0513000 «Маркетинг» ( салалар бойынша)
Біліктілік: 0513053 – маркетолог
Оқу түрі
— күндізгі
— сыртқы.
Оқу мерзімі
— негізгі жалпы білім базасында 2 жыл 10 ай
— жалпы орта білім базасында 1 жыл 10 ай.
Сырттай оқу түрі:
— жалпы орта білім базасында 1 жыл 10 ай
Оқу тілі – мемлекеттік, орыс.
Кәсіби қызмет саласы:
Түлектердің кәсіби қызмет объектілері нарық болып табылады(тауарлы, қор, ақпараттық; капиталдар, еңбектер т.б.), шаруашылық субъектілердің маркетингтік мүмкіндіктері, маркетингтік, зерттеулер, тұтынушылар, өндірістік және тұтынушылық мағынадағы тауарлар, қызметтер, қозғалыс элементтері (жарнама, қоғамдық байланыс, жеке контактілер); мемлекеттік мекемелер, кәсіпорын қызметтері ( мейманханалар, қоғамдық тамақтану кәсіпорындары, туристік фирмалар, экскурсия бюросы), өндірістік және делдалдық кәсіпорындар, халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, көлік және коммуникация, шаруашылық, саяси білімдер, қоғамдық ұйымдар, жекеліктер және социумдар .
Құзыреттілігі:
Түлектер мыналарды есте сақтау керек:
— ғылыми философиялық, діни көзқарастар, адам білімінің көп түрлілігі, ақиқат пен адасқандық, білім мен сенімдер, рационалдық және иррационалдық, рухани құндылықтары мен олардың ұғымдары туралы;
— ғылымның,саясаттың, саяси өмірдің тарихын, теориялық – әдістемелік негіздерін;
— салауатты өмір мен адам гигиенасы негіздерін;
— информатика мен ғылымның негізгі ережелерін;
— экономикалық заңдылық пен олардың көрініс түрлерін;
— Қазақстанның және басқа елдердің, ішкі экономика қызметтердіңэкономикалық өмірін мемлекеттік саяси реттеу құралдары мен әдістерін.
хабардар болу:
— әлеуметтік – гуманитарлық және экономикалық ғылым саласын негізге алып оқу;
— маркетингтің категориялы – түсінік аппараты, логистика, коммерциялық қызметтер, халықаралық сауда категориясын;
— экономика жүйесі құрылымы мен макроэкономика параметрін;
— қаржы негіздері, есеп беру мен есептілікті, ақша айналысын ұйымдастыру және реттеуді;
— Менеджменттің, маркетингтің халықаралық сауданын негізгі принциптерін,;
— тауртану негіздері және тауарлар мен қызметтің сараптамасы;
— Қазақстандағы валюталық реттеу мен бақылау, халықаралық сауданы.реттеу әдістері
білу:
-шаруашылық субъектілердің қызметін талдау, басқару ұйымдарында ғылыми негізделген қажетті түріне таңдау жүргізуді;
— кәсіби және практикалық қызметтерде статистикалық, экономикалық, математикалық әдістерді қолдану;
— қаржылық – шаруашылық қызметті ұйымдастыруда бухгалтерлік және басқарушылық принциптерді қолдануды;
— жан-жақты факторлы, дисперсионды, ковариационды, корреляциялық, регрессивті, дискриминантты, кластерлі талдамалардың негізінде маркетингтік шешімдер қабылдау;
— маркетингтік зерттеу жүргізу және тауарлық нарықтың конъюнктурасын талдауды;
— корпоративті, функционалды және инструменталды маркетингтік стратегияны және жүзеге асыру тактикасын жасауды;
— өнімнің сараптамасы мен сертификациясын білікті түрде жүргізу;
— еліміздің көрсеткіштік нәтижелерін жалпы және тауарлық ассортименттер тобы бойынша және жалпы талдау жасау нәтижелерін ресімдеу келіссөздер жүргізуді ;
меңгеруі:
— Қазақстан жерінің әлемдік тарихи процесін білім, қоғамның дамуы туралы, әр түрлі мәдениеттердің, өркениеттердің, нысандарын, әлеуметтік тәжірибені ;;
— теориялық білімдер мен практикалық дағдылар негізінде барлық санақтық бақылауды,топтау мен талдауды жүргізу,;
— шаруашылық субъектілердің ақпарат талдау әдістемесі мен маркетингтік мүмкіндіктерін анықтауды;
— тұтынушылық тауарлар мен өндіріс қаражаттарын техникалық, эксплуатациялық экономикалық, эстетикалық және басқа параметрлерін анықтау әдістерін;
— халықаралық коммерциялықмәмілелерді жүзеге асыру, сатып-алу –сату келісімін жасау және коммерциялық келіссөздер жүргізуді;
дағдыға ие болу:
— статистикалық бақылау, топтау және талдаудың барлық түрлерін жүргізу;
— маркетингтік талдау және бақылау;
— маркетингтік зерттеуді жүзеге асыру;
— тұтынушылық және өндірістік тауарлар мен қызметтердің бәсекелестікке қабілеттілік көрсеткішін анықтау;
— коммерциялық мәмілелерді жүзеге асыру сатып алу – сату келісім шартын жасау, сонымен бірге халықаралық нарық деңгейінде коммерциялық келісімдер жүргізу;
— моделдеу;
— нарыққа болжау жасай отырып, экономика- математикалық моделдеу.
сұрақтарда құзіретті болу:
— шаруашылық субъектілердің қызметтерін құқықты қамтамасыз ету;
— өнімді стандарттау және сертификациялау республикалық және халықаралық нормаларын сақтау және қолдану;
— елдерді мемлекеттік реттеу;
— маркетингтік қызметтің этикасы;
— маркетинг талдауын жүргізу;
— маркетингтік қызметті басқару;
— маркетинг стратегиясы мен тактикасын жасау.
Мамандық бойынша кәсіби практика:
Студенттердің өндірістік практикасы «Маркетинг»мамандығы бойынша жоғары кәсіби білімі болып табылатын білім бағдарламасының негізгі бөлігі және жалпы кәсіби пәндерді зерттеуге негізделеді (маркетингтік зерттеулер, маркетингтік коммуникациялар, логистика, маркетингпен басқару, тұтынушылар әрекеті, маркетинг сала қызметінде, маркетингтік жүйені зерттеу және өзгерісті басқару, халықаралық маркетинг, халықаралық бизнесті ұйымдастыру мәдениеті).
Студенттер практиканы өту барысында алған экономикалық білімдерін қолдану керек (басқарушылық, маркетингтік, коммерциялық, қаржылық, ақпараттық), оларды практикалық дағды ретінде бекітеді. Студенттер практиканы өту барысында жаңа білім мен дағдыларды меңгереді және олардың білім деңгейлерін одан әрі кеңейтуге жол ашады. Диплом алдындағы практика өндірістік практика бөлігі ретінде білікті маманды қалыптастырудың соңғы кезеңі болып табылады.Өз ісіне жауап бере алатын білікті маман қалыптасады.

Мамандықтың атауы: 0516000 — Қаржы
Біліктілігі: 0516064 – қаржының қолданбалы бакалавры
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқыту мерзімі:
Т және КББ базасында – 10 ай;
Жалпыға орта білім базасында – 2 жыл 10 ай.
Кәсіптік қызмет аясы: Қаржыгер — біздің заманымыздың беделді мамандықтарының бірі. Осы қызмет саласындағы мамандар жоғары біліктілікке ие болған жағдайда жоғары бағаланады. Бұл таңқаларлық емес, өйткені кез келген коммерциялық ұйымның немесе кәсіпорынның мақсаты капиталды көбейту болып табылады. Шын мәнінде де қаржыгерлер осы мақсатта айналысады. Егер сіз жақсы қаржыгер болғыңыз келсе, жоғары білім алуыңыз қажет. Біздің колледж қысқа уақыт ішінде қаржы саласында бакалавр дәрежесін алуға тамаша мүмкіндік береді.
Құзыреттілігі: Қаржыгерлер белгілі бір қаржы бағыттарын таңдай алады: салық-бюджеттік, нормативті-әдістемелік, сыртқы экономикалық, сақтандыру, инвестициялық және т.б.  Математикалық пәндерді жақсы білетін адамдардың барлығы да табысты қаржыгер бола алады. Бұл адамдар талдағыш ақылды, жақсы жадылы, алынған ақпаратты талдай алатын болуы тиіс. Жақсы қаржыгерлер тағайындалған тапсырмаларға қалай көңіл бөлу керектігін біледі. Бұл қызмет саласында шыдамдылық пен сабырлық қасиеттері маңызды. Сонымен қатар, жоғары өнімділікке ие болу, мақсатқа жетуді қалау маңызды болып келеді.
Өндірістік практик: Қаржы жұмысындағы экономист өндірістік практиканы инвестициялық қорлар мен қаржы компанияларында, экономикалық және қаржылық қызметтерде, банктерде және биржаларда, әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік органдарда  өтеді.

Мамандықтың атауы: 0517000 – Статистика
Біліктілік: 0517013 – Статистик
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі:
негізгі орта білім базасы – 2жыл 10 ай;
жалпы орта білім базасы – 1 жыл 10 ай.
Кәсіби қызмет саласы: Статистик – қызметі өңдеуді және қоғамдық көрсеткіштің саны мен құбылысын, олардың өзгеру мен даму дәрежесін зерттеуді атқаратын маман.Ол мемлекеттік билікке бағынатын қызметкер немесе әр түрлі кәсіпорындар мен ұйымдардың бөлім жұмыскерлері. Тағы да атап өтетін жағдай, статистик (санақшы)жұмысы -жинақтау, өңдеу және мемлекет пен ондағы болып жатқан оқиғалар ақпаратарының топтамасын талдайтын сарапшы.
Құзырлығы:Ресми органдар құрған нысандары мен мерзімдері бойынша мерзімдік есептер мен мерзімдік статистикалық есеп беруді құрастыру жұмыстарын атқарады.Алғашқы құжаттар негіздемесінде, сонымен қатар, бөлімшелер ұсынған ақпараттарда, есептерде, жоспарлық тапсырмалардың, мәліметтердің, құрамындағы қызметкергежазылған сапалы мінездемесінің,техникалық құралдардың, көліктердің т.б. деректері жинақталады. Алынған деректердің жеке бөлімшелері бойынша өткен кезеңмен сәйкестілігі және дұрыстығын тексеруді жүзеге асырады. Сандық деректерді жүйелейді және өңдейді (олардың топтамасын жүзеге асырады, нәтижесін санайды, қатыстық көрсеткіштерін есептейді).Кәсіпорынның өндірістік және шаруашылық – қаржылық қызметін талдау барысындағы жұмысына қатысады.Берілген статистикалық есеп негіздемесіне әр түрлі анықтамалар дайындайды.Қазіргі технологиялық құралдарды қолдану үшін қажетті шаралар жасайды.
Өндірістік практика: Статистик — облыстық және аудандық статистика басқармасында өндірістік практиканы өтеді.