«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                                  #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


«Есеп және аудит» мамандығы бойынша ақпарат

артқа

Мамандық атауы: 0518000 — «Есеп және аудит» (салалар бойынша).
Біліктілік: 0518033 «экономист – бухгалтер, 0518023 «бухгалтер-ревизор» (аудитор), 0518042 «мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман».
Оқу түрі:
— күндізгі
— сырттай.
Оқу мерзімі:
— Негізгі жалпы білім 2 жыл 10 ай
— Орта жалпы білім 1 жыл 10 ай.
— Сырттай оқу түрінде:
— Орта жалпы білім 1 жыл 10 ай
Оқыту тілдері – мемлекеттік, орыс.
Кәсіби қызмет саласы
Аталған кәсіп студенттері ұйымдарда қаржылық, шаруашылық және басқару қызметін жүргізе білу керек:
— шаруашылық операцияларды тіркеу;
— қаржылық есеп беруді құрастыру;
— қаржылық есеп берушілік талдауы және аудиті.
Құзырлығы :
Таныс болу керек:
— қазіргі экономикадағы процестер мен өзгерістер туралы;
— танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндігі туралы, осы әдістерді меңгеру және есептердің шешімін табу үшін қолдану;
-өндіріс территориясының бөлінуі және Республикалардың территориялы ұйымдар шаруашылығы сипаттамасы туралы;
-ұйымдарда қаржылық, банктік, сақтандыру және инвестициялық технологиялар саласында материалдық өндірістің негізгі саласындағы технологиялық процестер туралы
білу:
-ҚР Конституциясының негізін, азаматтық кодексін және ҚР т.б. заң актілерін;
— қаржылық есеп беруден Халықаралық стандарт ережесін;
— іскер әдеп нормасын;
— мемлекеттік экономика реттеу негіздерін;
— қазіргі ақпараттық технологиялар негіздерін;
— бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, аудит және экономикалық талдау, қаржылық менеджментті, сонымен қатар персоналды басқаруды;
жасай білу:
— қаржы есепберушілік халықаралық стандарты ережесі мен заңды сақтауға құрылған тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есепті ұйымдастырудың рационалды жүйесін өндіруді;
— активтердің бары мен қозғалысы, ұйымдардың міндеттемелері мен капиталы және олардың шаруашылық- қаржылық қызметтерінің қорытындысын анықтау бойынша жұмыстар атқаруды;
— принциптерді қолдану және шаруашылық операциялар аудитінің ережелерін практикалық қолдану;
— ұйымдардың экономикалық қызметтерінің практикалық сұрақтарын кәсіби шешу;
— құрылтай құжаттары мен коммерциялық келісім шарттарын құрастыру, іскер кездесу мен дебаттарды жүргізуді;
— басқару шешімдерін қабылдау мақсатында есептік және есепберушілік ақпараттарды аналитикалық өңдеу және объектілердің тиімді қызмет бағасын алу үшін дағды болу: зерттеу жұмыстарын жүргізу, абстрактілі логикалық ойлау , индукция мен дедукция және сыни талдау әдістерін қолдану; проблеманы анықтау және жою, проблеманы шешуде дағдыны қолдану; жұмысты жоспарлау және мерзімін сақтау. қойылған сұрақтарға құзырлы болу:
— мемлекеттік заң әрекетіндегі және ондағы енгізілген өзгерістерімен;
— елдердің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын;
— кәсіби этикасы;
— салалар экономикасының бухгалтерлік есеп ерекшелігі.
Кәсіби практика 0518000 — «Есеп и аудит» мамандығы бойынша таныстыру, оқу, өндірістік ( біліктілік) практика түрлерін тізеді.
Кәсіби практика жүргізу және әлеуметтік серіктестік жөнінде ұйымдармен келісім шарттар жасалынған.. Заключены следующие договоры: ММ « Қостанай қ. Бойынша салық басқармасы», «ПТФ Кооператоры» ЖШС, ««EurAsianHolding» ЖШС, «ОфисСервисПлюс» ЖШС, «Норд Трейдинг» ЖШС, «Оптовая и розничная торговля» ЖШС,«Микрокредитная организация Деньги населению» ЖШС , «EurAsianHolding» ЖШС, «Аудиторская компания «Есепаудит», «Таун Жер», қоғамдық бірлестіктер «Юные лидеры Костаная»,«Костанайский энергоцентр», ООО «Региональная палата», және практика базасымен студенттер арасында жеке келісім шарт жасалады.

Біліктілігі: 0518042 – мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман
 
Кәсіптік қызмет аясы: Осы мамандық бойынша оқыту барысында студенттер бухгалтерлік, қаржылық, басқару және салықтық есепке алуды ұйымдастыруы, мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеудің негіздерін зерделеуі, мемлекеттік сатып алу үдерісін түсінуі, Қазынашылықтың және мемлекеттік сатып алу үдерісін реттейтін басқа да органдардың рөлін түсінуі, мемлекеттік сатып алуды өткізу тәртібін түсінуі, мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды әзірлеуі,  мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманның біліктілік қызметтерін орындауы, әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарда бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру туралы заңнамалық және нұсқаулық материалдарды жан-жақты зерттеуі және қолдануы, салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлерін есептеуін жасауы және арнайы ақпараттық жүйелерде салық есептілігін қалыптастыруы, кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметінде аналитикалық есептеулерді жүргізуі жайында  ғылыми және тәжірибелік білім алады.
Құзыреттілігі: Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман мынадай кәсіби құзыреттіліктерге ие болуы тиісті:
Мемлекеттік сатып алудың құқықтық негіздерін білу;
Мемлекеттік сатып алу үдерісін түсіну;
Қазынашылықтың және мемлекеттік сатып алу үдерісін реттейтін басқа да органдардың рөлін түсіну;
Мемлекеттік сатып алуды өткізу тәртібін түсіну;
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды әзірлеу және рәсімдеу;
Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманның біліктілік қызметтерін орындау;
Әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарда бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру туралы заңнамалық және нұсқаулық материалдарды жан-жақты зерттеуі және қолдану;
Салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлерін есептеуін жасауы және арнайы ақпараттық жүйелерде салық есептілігін қалыптастыру;
Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметінде аналитикалық есептеулерді жүргізу;
Тексеруші-бухгалтер (аудитор) біліктілік қызметін орындау.