«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МЕКЕМЕСІ
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат

Қабылдау ережелері

1. Жалпы ережелер
1.     Осы қабылдау ережелері Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын, білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылдың 19 қаңтарда №130 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың Типтік ережелері» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылдың 30 мамырдағы №246 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша мамандар дайындауды жүзеге асырып отырған білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға алу» мемлекеттік қызмет көрсету регламентін әзірлеудің әдістемелік ұсыныстарының негізінде құрастырылған.
2. «Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары экономикалық колледжі» Мекемесіне:  Негізгі орта (негізгі жалпы), жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш кәсіби және орта кәсіби) білімі бар, орта білімнен кейінгі, жоғары (жоғары кәсіби) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.
3. «Қазтұтынуодағы Қостанай экономика колледжі» Мекемесіне түсу кезінде  Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңының 26 бабының 8 тармағында көрсетілген тұлғалар үшін қабылдау квотасы қарастырылады.
4. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімдері бар тұлғалар үшін  оқуға қабылдау емтихан түрін  білім мекемелері бекітеді.
  2. Техникалық және кәсіби білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын, білім беру ұйымына қабылдау тәртібі
  Құжаттарды қабылдау және оқуға түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру
5. «Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары экономикалық колледжі» Мекемесінің қабылдау комиссиясы құрылады,    ол өз жұмысын 1 маусымда бастайды. Қабылдау комиссиясының құрамы, оның жұмыс      тәртібі оқу орынының  директорымен бекітіледі.
6. Қабылдау ережелері туралы ақпарат, сондай-ақ өтініштерді қабылдауды ұйымдастыру  және өтініштерді  қабылдауды өткізу жөніндегі қабылдау  комиссиясының шешімдері, қабылдау емтихандарын өткізу кестесі, қабылдау туралы нәтижелер оқуға түсушілерге уақытында   жеткізілуі тиіс.
Колледжде оқуға азаматтардың өтінішін қабылдау 20-маусымнан 20-тамызға дейін,    сырттай оқу түріне 20-маусымнан   20-қыркүйекке дейін жүргізіледі.
7. Оқуға түсушілерден құжаттар  өтініш негізінде қабылданады және белгіленген үлгідегі жорналда тіркеледі. Оқуға түсушіге құжаттарды қабылдау туралы белгіленген үлгідегі қолхат беріледі.
Оқуға түсушілер оқуға қабылдау туралы өтінішке қосып тапсырады:
—   білімі туралы құжаттар (түпнұсқа);
—   086 — У  үлгідегі   рентгенге түсірілген  кескіні  қосымшасы бар, медициналық анықтама (I  және II топтың мүгедектері және бала күнінен мүгедектер үшін медициналық — әлеуметтік сараптаманың қорытындысы);
—   төрт фотосурет, көлемі 3×4;
—  ҰБТ нәтижелері туралы сертификат немесе кешенді тестілеудің сертификаты (бар болған жағдайда);
—   оқуға түсушінің жеке басын куәландыратын құжаттарды өзі, ата-анасы немесе заңды өкілі ұсынады.
8. Шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар мәртебесін (жағдайын) анықтайтын, тұратын жерінде тіркелгені туралы белгісі бар құжатты ұсынады:
— шетелдік — Қазақстан Республикасында тұруға рұқсат берілген қағазы бар шетелдік азамат;
— азаматтығы жоқ тұлға — азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
— босқын — босқын куәлігі;
— паналатуды іздеуші тұлға — паналатуды іздеуші тұлғаның куәлігі,
— оралман — оралман куәлігі.
— Қазақстан  Республикасында   уақытша   тұрып    жатқан   тұлғалар   төлқұжат
көшірмесін және көші — қон карточкасының көшірмесін көрсетеді. Кешенді тестілеудің сертификатын (жоғары оқу орнына түсу     үшін  ағымдағы жылы кешенді тестілеуге қатысқан, өткен жылдардың түлектері) немесе  ҰБТ нәтижелері туралы сертификат (ұлттық біріңғай тестілеуге қатысқан, ағымдағы жылдың түлектері) ұсынған тұлғалар қабылдау емтихандарынан босатылады және «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын, білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың Типтік ережелерінің» 15 тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес конкурсқа өткізіледі. 9.      орта буын мамандарын  даярлауды  қарастыратын, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін:
1) жалпы орта білім беру үш пән бойынша өткізіледі (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бағдары бойынша пән: экономика мамандықтары бойынша — математика, «Құқықтану» және «Әлеуметтік жұмыс» мамандықтары  бойынша — дүниежүзілік тарих)
2) негізгі жалпы білім  екі пән бойынша негізгі орта білімнің оқу бағдарламалары
көлемінде  (қазақ тілі немесе орыс тілі және мамандықтар бағдары бойынша):
·   экономика   мамандықтары  бойынша — қазақ  тілі  немесе   орыс   тілі   және математика;
·  «Құқықтану» мамандығы бойынша — қазақ тілі немесе орыс тілі және құқық негіздері;
·  «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша — қазақ тілі немесе орыс тілі және Қазақстан тарихы.
Білім беру ұйымында қабылдау емтихандары оқуға түсушінің берген өтінішіне сәйкес қазақ тілінде немесе орыс тілінде өткізіледі.
10. Қабылдау емтихандарынан «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған тұлғаларға немесе оған дәлелсіз себептермен келмей қалғандарға, емтихандарды  қайта тапсыруға рұқсат  берілмейді.
11. Қабылдау емтихандары күндізгі оқу түріне   1 — тамыздан 28 — тамызға дейін, сырттай    оқу түріне 1-тамыздан 25 қыркүйекке дейін тестілеу түрінде  жүргізіледі.
Әр пән бойынша тестік    тапсырмалардың саны — 25. Әр тестік тапсырмаға берілген дұрыс жауап 1    балмен бағаланады.   Кешенді тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән    бойынша – 1 сағат 30 минут  уақыт бөлінеді. Тестілеу кезінде, дұрыс жауаптардың коды кешенді тестілеуді өткізгеннен кейін бірден ілінуі тиіс. Тестілеу нәтижелері  өткізілген  күні жарияланады.
12. Пәндер бойынша тестілеу тапсырмаларын және емтихандарды бағалау кезінде, біріңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз ету және даулы сұрақтарды шешу мақсатында, оқуға түсушілердің құқығын қорғау үшін, білім беру ұйымы апелляциялық комиссия құрады. Апелляциялық комиссия құрамына төраға, хатшы, апелляциялық комиссия құрамының мүшелері  кіреді.
Пәндер бойынша тестілеудің және қабылдау емтихандарының нәтижесімен келіспеген тұлғалар, апелляцияға арыз беруіне болады.
Апелляцияға   арыз   тестілеудің   немесе   қабылдау  емтихандарының нәтижелерін жарияланғаннан кейін, апелляциялық комиссияға келесі күнгі сағат 13 — ке  дейін  беріледі  және  арыз  берушіні  есепке  ала  отырып, бір күн ішінде апелляциялық    комиссиямен қаралады.
Апелляциялық   комиссияның   шешімі   комиссияның  тізімдік   құрамының көпшілік   дауысымен   қабылданады. Дауыс   берушілердің   саны   тең   түскен жағдайда  комиссия төрағасы шешуші дауысқа құқылы.  Комиссияның жұмысы хаттамамен  ресімделеді,  оған комиссияның  төрағасы  және  барлық мүшелері қол қояды.
13. Тестілеу  немесе қабылдау емтиханы қайта тапсыуға жол берілмейді.
  3. Оқушылар құрамына қабылдануы
14. Колледжге қабылдау колледждің қабылдау комиссиясының ашық отырысында мамандықтар бойынша, оқу тіліне қарай  жеке жүргізіледі, күндізгі оқу түріне түсетіндер үшін 25 тамыздан 30 тамызға дейін, сырттай оқуға түсетіндер үшін 15 қыркүйектен 30  қыркүйекке дейін.
Оқушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға жол берілмейді:
— негізгі жалпы білімі барлар,  екі пән бойынша 25 баллдан кем алғандар;
— жалпы орта білімі барлар, үш пән бойынша 35 баллдан кем алғандар.
15. ҚР «Білім туралы» заңының 26 бабының 8 тармағында  көрсетілген тұлғалар:
көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, (растаушы құжаттары болса) оқуға қабылдауға айрықша құқылы:
— жетім балалар және ата — ананың қамқорлығынсыз қалған балалар;
— І — ші және ІІ-ші  топтардың мүгедектері;
— жеңілдіктер  және   кепілдіктер  бойынша  соғыс  ардагерлеріне  және  соғыс мүгедектеріне теңестірілгендер;
— медициналық — әлеуметтік сараптама комиссиясының  тұжырымдамасына сәйкес
тиісті білім беру ұйымында оқуға  қарсылық көрсетілмейтін, бала күнінен мүгедектер, мүгедек — балалар;
—  үздік білімі туралы құжаттары бар тұлғалар (куәліктер, аттестаттар, дипломдар).
16.   Колледждің қабылдау комиссиясына өзге колледждерге немесе жоғарғы оқу орындарына конкурстан өтпей қалған тұлғаларды ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаттарының және аталған оқу орынында қабылдау емтихандарының барлығынан өткені туралы, қабылдаудан кейін қалған, белгіленген үлгідегі анықтамалардың негізінде оқуға қабылдау құқығы беріледі.
17. Осы қабылдау ережелерінде реттелмеген сұрақтар бойынша колледждің қабылдау комиссиясымен біржола шешіледі.